Báo giá kiểm toán BCTC tỉnh Kon Tum

Báo giá kiểm toán BCTC tỉnh Kon Tum

Bạn đang tìm kiếm một công ty dịch vụ báo cáo thuế – dịch vụ kiểm toán độc lập uy tín tỉnh Kon tum để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính; kiểm toán quyết toán dự án xây dựng ở tỉnh Kon Tum? …. Hãy liên hệ ngay với công ty CAF tại KonTum để được hỗ trợ tư vấn nhé.

Báo giá kiểm toán BCTC tỉnh Kon Tum
Báo giá kiểm toán BCTC tỉnh Kon Tum

CAF-GLOBAL.COM tại tỉnh KON TUM được thành lập bởi đội ngũ Kiểm Toán Viên, Kế Toán Viên, Chuyên Viên Tư Vấn Thuế nhiều năm kinh nghiệm trong nghề với mong muốn mang tri thức và kinh nghiệm của mình để tạo ra những giá trị đích thực và bền vững cho khách hàng của mình.

Dịch vụ kiểm toán độc lập tại Kon Tum tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán như: độc lập, khách quan, chính trực, thận trọng và bảo mật các thông tin liên quan đến công việc trong quá trình làm việc.

Công ty nào phải kiểm toán độc lập ở Kon Tum

 • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính để bổ sung hồ sơ đấu thầu.
 • Kiểm toán BCTC để bổ sung hồ sơ vay ngân hàng.
 • Kiểm toán nội bộ công ty để báo cáo  cho ban giám đốc công ty.

NGoài ra còn kiểm toán cho nhiều mục đích khác nhau ….

Có những loiaj hình kiểm toán nào hiện nay?

Kiểm toán độc lập

Là công việc kiểm toán được thực hiện bởi các KTV chuyên nghiệp, độc lập làm việc trong các DNKT. Kiểm toán độc lập là loại hình dịch vụ nên chỉ được thực hiện khi khách hàng có yêu cầu và đồng ý trả phí thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế.

Hoạt động kiểm toán độc lập là nhu cầu cần thiết, trước hết vì lợi ích của bản thân doanh nghiệp, của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, lợi ích của chủ sở hữu vốn, các chủ nợ, lợi ích và yêu cầu của Nhà nước.

Người sử dụng kết quả kiểm toán phải được đảm bảo rằng những thông tin họ được cung cấp là trung thực, khách quan, có độ tin cậy cao để làm căn cứ cho các quyết định kinh tế hoặc thực thi trách nhiệm quản lý, giám sát của mình.

Kiểm toán nhà nước

Là công việc kiểm toán được thực hiện bởi các kiểm toán viên hành nghề làm việc trong cơ quan Kiểm toán Nhà nước, là tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp thuộc bộ máy hành chính nhà nước; là kiểm toán theo luật định và kiểm toán tính tuân thủ, chủ yếu phục vụ việc kiểm tra và giám sát của Nhà nước trong quản lý, sử dụng Ngân sách, tiền và tài sản của Nhà nước.

Kiểm toán nội bộ

Là công việc kiểm toán do các kiểm toán viên của đơn vị tiến hành. Kiểm toán nội bộ chủ yếu để đánh giá về việc thực hiện pháp luật và quy chế nội bộ; kiểm tra tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ và việc thực thi công tác kế toán, tài chính… của đơn vị.

Phạm vi và mục đích của kiểm toán nội bộ rất linh hoạt tuỳ thuộc yêu cầu quản lý điều hành của ban lãnh đạo đơn vị. Báo cáo kiểm toán nội bộ chủ yếu phục vụ cho chủ doanh nghiệp, không có giá trị pháp lý và chủ yếu xoay quanh việc kiểm tra và đánh giá tính hiệu lực và tính hiệu quả của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như chất lượng thực thi trong những trách nhiệm được giao.

Các loại thủ tục kiểm toán cơ bản nhất

Có 3 loại thủ tục kiểm toán cơ bản nhất: Thủ tục phân tích; Thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ; Thủ tục kiểm tra chi tiết số dư.

Thủ tục phân tích trong kiểm toán

Là việc so sánh giữa số tiền đã ghi nhận với dự tính/kế hoạch hay số liệu kì vọng nói chung đã được kiểm toán viên đưa ra.

Thủ tục kiểm tra nghiệp vụ chi tiết

Mục đích xác định liệu các mục tiêu kiểm toán, các nghiệp vụ liên quan có bị vi phạm hay không tương ứng với mỗi nghiệp vụ hay không.

Thủ tục kiểm tra chi tiết số dư

Kiểm tra chi tiết số dư là một thủ tục giúp kiểm toán viên thu thập được bằng chứng kiểm toán có độ tin cậy cao.

Quy trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập tại tỉnh KONTUM do công ty CAF thực hiện

Đối với kiểm toán độc lập, quy trình dịch vụ kiểm toán uy tín bao gồm 3 bước cơ bản:

Bước 1 : Lập kế hoạch

Bước 2 : Thực hiện các thủ tục kiểm toán

Bước 3 : Hoàn tất và lập báo cáo kiểm toán .

Đối với mỗi bước trong quy trình kiểm toán sẽ có những yêu cầu và chuẩn mực cụ thể theo tiêu chuẩn chung như sau:

Bước 1 Lập kế hoạch kiểm toán

– Phát triển một chiến lược tổng thể  và phương pháp tiếp cận đối tượng kiểm toán, trong một khuân khổ nội dung và thời gian dự kiến.

– Khi nào lập kế hoạch? Thời điểm lập kế hoạch là ngay khi nhận được giấy mời kiểm toán và trả lời thư mời kiểm toán.

– Kiểm toán viên tiến hành lập kế hoạch dựa trên sự hiểu biết chính xác về khách hàng, lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu tổ chức, ban giám đốc,…..

Lập kế hoạch là bước đầu tiên và hết sức cần thiết trong quy trình kiểm toán. Mục đích của bước này để cuộc Kiểm toán đạt hiệu quả về mặt thời gian, chất lượng. Đồng thời giúp cho việc phân công công việc hợp lý giữa các kiểm toán viên, đảm bảo sự phối hợp với nhau và với các chuyên gia kiểm toán khác. Đối với việc kiểm toán do một nhân viên kiểm toán lập kế hoạch giúp kiểm toán xác lập được nội dung và các bước công việc, đảm bảo thực hiện đúng, đủ, chính xác và kịp thời.

Bước 2: Thực hiện các thủ tục kiểm toán cơ bản

Đây là giai đoạn tiến hành thực hiện những nội dung chính trong chương trình kiểm toán được lập. Thực chất là tiến hành các công việc cụ thể trong kiểm toán và bao gồm các công việc:

Ghi nhận hiện trạng tình hình hoạt động doanh nghiệp.

Đánh giá hệ thống kế toán

Thực hiện các nội dung cụ thể trong chương trình kiểm toán chi tiết.

Sử dụng các kỹ thuật để thu thập các bằng chứng kiểm toán

Ghi chép công việc kiểm toán viên để làm thành hồ sơ kiểm toán

Thảo luận bàn bạc về kết quả kiểm toán và thông nhất ý kiến với các nhà quản lý

Soạn thảo các dự thảo báo cáo kiểm toán

Bước 3: Hoàn tất và lập báo cáo kiểm toán

Sau khi thực hiện hoàn tất các thủ tục trong kiểm toán như tại bước 2. Các kiểm toán viên chính hoặc trưởng đoàn kiểm toán sẽ tổng hợp kết quả. Từ đó, đánh giá lại toàn bộ công việc kiểm toán viên đã làm.

Thủ tục kiểm toán này nhằm:

Đánh giá kế hoạch kiểm toán được thực hiện có hiệu quả hay chưa.

Xem xét các đánh giá, các phát hiện của kiểm toán viên trong đoàn có chính xác có đủ cơ sở, đủ bằng chứng thích hợp hay không.

Đánh giá xem mục tiêu kiểm toán đã đạt được hay chưa.

Cuối cùng, sau quá trình kiểm tra, rà soát chặt chẽ các thủ tục kiểm toán, kiểm toán viên chính Lập báo cáo kiểm toán, kết thúc quá trình kiểm toán và bàn giao lại cho công ty.

Dịch vụ thế mạnh của CAF tại tỉnh Kon Tum

 1. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Kom Tum.
 2. Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản tại Kon Tum.
 3. Kiểm toán quyết toán dự án tại Kon Tum  – Tư vấn kiểm toán.
 4. Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính tại Kon Tum.
 5. Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán tại Kon Tum
 6. Làm lại sổ sách kế toán ở Kon Tum.
 7. Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói tỉnh Kon tum.
 8. Dịch vụ tư vấn quản lý.
 9. Dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên nghiệp.
 10. Dịch vụ phân tích, tư vấn kinh tế …

Cơ sở pháp lý

 • Luật Kiểm toán độc lập của Quốc hội, số 67/2011/QH12.
 • Quyết định 480/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 • Thông tư 202/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán.
 • Thông tư 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Thông tư 56/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán.

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH UY TÍN 

Công ty kiểm toán độc lập tại Lâm Đồng

Thuê dịch vụ kiểm toán uy tín tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Gia Nghĩa Đăk Nông

Công ty dịch vụ kiểm toán bctc tại tp Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông

Công ty kiểm toán độc lập uy tín giá rẻ chuyên nghiệp tại Đăk Lăk

0 0 phiếu bầu
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận